Kurucularımız


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ
KURUCU & CEO
Üstün ve Yetenekli Projesi’nin Yürütücüsü Ayşe Cilacı Tombuş sırasıyla Bilkent, Marmara ve Boğaziçi Üniversiteleri’nden endüstri mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı’dır. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi’nde Stratejik Planlamadan sorumlu rektör danışmanıdır. İlk ve ortaokul öğrencilerine ilgi alanlarında zenginleştirme eğitimi veren Maltepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi kurucu ekibi içerisinde bulunan Ayşe Cilacı Tombuş World Council of Gifted & Talented Children (WCGTC) üyesidir. Son altı yıldır üstün zekâlı çocukların eğitimi ile ilgilenen Ayşe Cilacı Tombuş Amerika ve Danimarka’da Dünya Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Konseyi’nin kongrelerinde dört adet bildiri sunmuştur.

Ayşe Cilacı Tombuş üstün tanısı konulan kızını büyütürken yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak öğrenci, veli, öğretmenleri bir araya getiren bir eko sistem kurmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. 2017 yılında TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği (BİGG) alarak platformun temelini atmıştır. 2018 yılında Newton Fund’tan destek alarak Royal Academy of Engineering’in Londra’da düzenlediği Leaders in Innovation Leadership Fellowship programına katılmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Önder TOMBUŞ
ORTAK & CIO
Üstün ve Yetenekli” platformunun ortağı ve bilgi sistemleri grubu başkanıdır. Maltepe Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Pegasus, Mercedes, Eti gibi lider firmaların hiyerarşik üretim ve planlama sistemleri projelerinde yer almıştır. İlk ve ortaokul öğrencilerine ilgi alanlarına göre zenginleştirme eğitimi veren Maltepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi kurucu ekibi içerisinde yer almakta aynı zamanda Çocuk Üniversitesi’nde kodlama derslerini vermektedir. Son altı yılda Amerika ve Danimarka’da Dünya Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Konseyi’nin kongrelerinde dört adet bildiri sunmuştur. World Council of Gifted & Talented Children (WCGTC) üyesidir.